رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شریعتی برکنار شد/ مهدی اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد شد

شریعتی برکنار شد/ مهدی اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد شد با حکم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهدی اسلام پناه به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد انتخاب شد گفتنی است پیش از این غلامرضا شریعتی ریاست سازمان ملی استاندارد را بر عهده داشت

شریعتی برکنار شد/ مهدی اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد شد

با حکم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مهدی اسلام پناه به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد انتخاب شد

گفتنی است پیش از این غلامرضا شریعتی ریاست سازمان ملی استاندارد را بر عهده داشت