رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: ملاک‌هایی غیر از روابط خویشاوندی در معرفی بنده به عنوان وزیر پیشنهادی مدنظر بوده!

برادر داماد زاکانی و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: ملاک‌هایی غیر از روابط خویشاوندی در معرفی بنده به عنوان وزیر پیشنهادی مدنظر بوده! مسعود فیاضی در واکنش به نسبت فامیلی خود با شهردار تهران گفت: تعدد گزینه‌ها و صرف وقت طولانی برای بررسی شرایط هر یک از آن‌ها از سوی رئیس جمهور محترم، نشان از […]

برادر داماد زاکانی و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: ملاک‌هایی غیر از روابط خویشاوندی در معرفی بنده به عنوان وزیر پیشنهادی مدنظر بوده!

مسعود فیاضی در واکنش به نسبت فامیلی خود با شهردار تهران گفت: تعدد گزینه‌ها و صرف وقت طولانی برای بررسی شرایط هر یک از آن‌ها از سوی رئیس جمهور محترم، نشان از آن دارد که ملاک و سنجه‌هایی غیر از روابط خویشاوندی در معرفی‌ بنده به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مدنظر بوده است/ایلنا