رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نقدی آبان ماه امشب واریز می شود

یارانه نقدی آبان ماه امشب واریز می شود یکصد و بیست و نهمین مرحله یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان واریز می‌شود.

یارانه نقدی آبان ماه امشب واریز می شود

یکصد و بیست و نهمین مرحله یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان واریز می‌شود.