رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان : آماده نیل به توافق خوب هستیم

امیرعبداللهیان : آماده نیل به توافق خوب هستیم وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفرعلی باقری کنی به چند کشور اروپایی: ما در میز مذاکرات وین آماده نیل به توافق خوب هستیم. بازگشت همه طرفها به تعهدات یک اصل مهم و راهگشاست.

امیرعبداللهیان : آماده نیل به توافق خوب هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفرعلی باقری کنی به چند کشور اروپایی:

ما در میز مذاکرات وین آماده نیل به توافق خوب هستیم.

بازگشت همه طرفها به تعهدات یک اصل مهم و راهگشاست.