رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجروحیت محیط بان بوشهری با گلوله شکارچیان غیرمجاز

مجروحیت محیط بان بوشهری با گلوله شکارچیان غیرمجاز؛ شب گذشته در درگیری بین متخلفین شکار غیرمجاز و محیط بانان در منطقه حفاظت شده‌ی مُند در بوشهر، محیط‌بان محمد محمدی فر بر اثر گلوله سلاح ساچمه زنی از ناحیه پا مجروح شد. ضارب شناسایی شده و اقدامات قضایی در جریان است.

مجروحیت محیط بان بوشهری با گلوله شکارچیان غیرمجاز؛

شب گذشته در درگیری بین متخلفین شکار غیرمجاز و محیط بانان در منطقه حفاظت شده‌ی مُند در بوشهر، محیط‌بان محمد محمدی فر بر اثر گلوله سلاح ساچمه زنی از ناحیه پا مجروح شد.

ضارب شناسایی شده و اقدامات قضایی در جریان است.