رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کریدور ترانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران آغاز به کار کرد

کریدور ترانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران آغاز به کار کرد کریدور تزانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران با عبوراولین محموله افتتاح شد. این محموله از مبدا امارات وارد بندر شهید رجایی در ایران شده و از مرز بازرگان به ترکیه رسید. این مسیر که پیش از این از بندر شارجه امارات تا بندر مرسین […]

کریدور ترانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران آغاز به کار کرد

کریدور تزانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران با عبوراولین محموله افتتاح شد. این محموله از مبدا امارات وارد بندر شهید رجایی در ایران شده و از مرز بازرگان به ترکیه رسید.

این مسیر که پیش از این از بندر شارجه امارات تا بندر مرسین ترکیه طی می‌شد و مستلزم عبود از تنگه باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز بود، ۲۰ روز طول می کشید، اما با این مسیر جدید، به ۸ روز کاهش یافته است