رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن

ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن تأهل یا سرپرست خانوار بودن، دستکم ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و استفاده نکردن از امکانات دولتی در حوزه مسکن؛ چهار شرطیست که واجدان آن، حداکثر تا یک هفته دیگر، ۲۸ آبان، فرصت دارند در سامانه ثمن، […]

ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن

تأهل یا سرپرست خانوار بودن، دستکم ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و استفاده نکردن از امکانات دولتی در حوزه مسکن؛ چهار شرطیست که واجدان آن، حداکثر تا یک هفته دیگر، ۲۸ آبان، فرصت دارند در سامانه ثمن، ثبت نام کنند.

خانم‌های مجرد بالای ۳۵ سال و همچنین آقایان مجرد، به شرط تاهل هنگام تحویل مسکن، از دیگر واجدان شرایطند.

احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال هدف گذاری دولت در این طرح است.