رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات غلامحسین کرباسچی در باره علت توقف انتشار روزنامه سازندگی

توضیحات غلامحسین کرباسچی در باره علت توقف انتشار روزنامه سازندگی غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی درپی تغییرات جدید این حزب، درباره علت توقف انتشار روزنامه سازندگی توضیح داد.

توضیحات غلامحسین کرباسچی در باره علت توقف انتشار روزنامه سازندگی

غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی درپی تغییرات جدید این حزب، درباره علت توقف انتشار روزنامه سازندگی توضیح داد.