رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرهادی برنده جایزه بهترین کارگردانی آسیا پاسیفیک

فرهادی برنده جایزه بهترین کارگردانی آسیا پاسیفیک اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» برنده‌ی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک، آپسا، شد. جایزه بهترین فیلم این دوره به فیلم «ماشینم را بران» از ژاپن رسید. قهرمان در چهار رشته بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد دریافت جایزه بود.

فرهادی برنده جایزه بهترین کارگردانی آسیا پاسیفیک

اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» برنده‌ی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک، آپسا، شد. جایزه بهترین فیلم این دوره به فیلم «ماشینم را بران» از ژاپن رسید.

قهرمان در چهار رشته بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد دریافت جایزه بود.