رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام قیمت رسمی ۲۵ کالای اساسی

اعلام قیمت رسمی ۲۵ کالای اساسی پیرو مصوبه جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، قیمت ۲۵ کالای اساسی اعلام شد.

اعلام قیمت رسمی ۲۵ کالای اساسی

پیرو مصوبه جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، قیمت ۲۵ کالای اساسی اعلام شد.