رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدل Stock to flow همچنان قیمت بیتکوین را برای پایان سال ۱۳۵ هزار دلار پیش‌بینی می‌کند

مدل Stock to flow همچنان قیمت بیتکوین را برای پایان سال ۱۳۵ هزار دلار پیش‌بینی می‌کند مدل معر‌وف پیش‌بینی قیمت stock to flow پیش‌بینی می‌کند قیمت بیتکوین تا پایان سال دو برابر شود. این مدل معروف که توسط PlanB ساخته شده تا به الان در پیش‌بینی قیمت بیتکوین بسیار خوب عمل کرده است. مغز متفکر […]

مدل Stock to flow همچنان قیمت بیتکوین را برای پایان سال ۱۳۵ هزار دلار پیش‌بینی می‌کند

مدل معر‌وف پیش‌بینی قیمت stock to flow پیش‌بینی می‌کند قیمت بیتکوین تا پایان سال دو برابر شود. این مدل معروف که توسط PlanB ساخته شده تا به الان در پیش‌بینی قیمت بیتکوین بسیار خوب عمل کرده است.

مغز متفکر این مدل اعلام کرده است که میانگین اواسط این سیکل باید در حدود ۱۰۰ هزار دلار به ازای هر بیتکوین باشد. این سیکل‌ها بین هر رویداد Halving انجام می‌شود، آخرین آن در ماه می ۲۰۲۰ و بعدی در ماه می ۲۰۲۴ که حدود ۹۰۰ روز دیگر است انجام می‌شود.