رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باقرى: هم آمريكا بايد تضمين بدهد هم اروپا

باقرى: هم آمريكا بايد تضمين بدهد هم اروپا علی باقری کنی (معاون سیاسی وزیر امور خارجه) در گفت و گو با گاردين: ایران خواستار تعهدی است که آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای خارج نخواهد شد ما به راستی‌آزمایی نیاز داریم و این موضوع، یکی از مسائلی است که هنوز نهایی‌نشده باقی مانده است. فقط […]

باقرى: هم آمريكا بايد تضمين بدهد هم اروپا

علی باقری کنی (معاون سیاسی وزیر امور خارجه) در گفت و گو با گاردين: ایران خواستار تعهدی است که آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای خارج نخواهد شد

ما به راستی‌آزمایی نیاز داریم و این موضوع، یکی از مسائلی است که هنوز نهایی‌نشده باقی مانده است. فقط کافی نیست که خودکار روی توافق به گردش درآید

اگر میان دو دولت توافق صلح حاصل شود، آن توافق، اثر قانونی یک معاهده را خواهد داشت. این، قانون بین‌المللی است. نمی‌شود که قوانین داخلی یک کشور بر یک توافق بین‌المللی ارجحیت پیدا کند. چنین چیزی خلاف قوانین بین‌المللی است

ایران علاوه بر این خواستار آن است که قدرت‌های اروپایی هم ضمانت بدهند صرفنظر از مواضع آمریکا به تجارت با ایران ادامه خواهند داد

اینکه یک دولت جدید برای آماده کردن مواضعش در مذاکرات به وقت نیاز داشته باشد طبیعی است