رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه ثبت عوارض واکسن کرونا در کشور

نحوه ثبت عوارض واکسن کرونا در کشور رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت: افراد اگر بعد از دریافت واکسن کرونا ، عارضه‌ای برایشان رخ داد، می‌توانند به سامانه Salamat.gov.ir مراجعه کرده و آن را ثبت کنند.

نحوه ثبت عوارض واکسن کرونا در کشور

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

افراد اگر بعد از دریافت واکسن کرونا ، عارضه‌ای برایشان رخ داد، می‌توانند به سامانه Salamat.gov.ir مراجعه کرده و آن را ثبت کنند.