رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه عربستان: در مذاکرات با ایران پیشرفت کافی داشته‌ایم

وزیر خارجه عربستان: در مذاکرات با ایران پیشرفت کافی داشته‌ایم فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر خارجه عربستان: مذاکرات با ایران طبیعتی شفاف و صریح داشته، اما تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده ایم، اما پیشرفت کافی که به ما اجازه حرکت به جلو را بدهد، داشته ایم. درباره برگزاری دور جدیدی از مذاکرات برنامه ریزی […]

وزیر خارجه عربستان: در مذاکرات با ایران پیشرفت کافی داشته‌ایم

فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر خارجه عربستان:

مذاکرات با ایران طبیعتی شفاف و صریح داشته، اما تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده ایم، اما پیشرفت کافی که به ما اجازه حرکت به جلو را بدهد، داشته ایم.

درباره برگزاری دور جدیدی از مذاکرات برنامه ریزی نشده اما ما آماده برگزاری آن هستیم. در عراق یا جای دیگر، این موضوع بررسی نشده است.

قطعا ما آماده ایم که تمامی پیشنهادات و مسائل را اگر جدی و در جهت نتیجه ملموس باشد بررسی کنیم. موضوع بازگشایی کنسولگری‌ها می‌تواند روی دهد، اما هنوز در این رابطه هیچ تصمیمی گرفته نشده است.