رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دست به دعا می شویم دام‌هایمان را بخرند/ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام دامدار به کام سودجویان!

دست به دعا می شویم دام‌هایمان را بخرند/ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام دامدار به کام سودجویان! کریمی،دامدار : نهاده‌های دولتی به میزان کافی و در زمان مناسب به دست دامداران نمی رسد و دامداران تحت فشار بسیاری هستند. مصوبه خرید حمایتی و صادرات دام زنده که اخیرا اعلام شده هیچ به نفع دامدار نیست. […]

دست به دعا می شویم دام‌هایمان را بخرند/ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام دامدار به کام سودجویان!

کریمی،دامدار :

نهاده‌های دولتی به میزان کافی و در زمان مناسب به دست دامداران نمی رسد و دامداران تحت فشار بسیاری هستند.

مصوبه خرید حمایتی و صادرات دام زنده که اخیرا اعلام شده هیچ به نفع دامدار نیست.

می گویند به نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، ولی این ارز کجاست؟ چرا به اسم دامداران تمام می‌شود ولی به دست آنها نمی رسد و به جیب یک عده افراد سودجود می رود؟