رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: امکان کاهش خرید نفت از ایران فراهم شده است

بایدن: امکان کاهش خرید نفت از ایران فراهم شده است در ادامه رویکرد خصمانه مقامات آمریکایی درقبال ایران رئیس جمهور آمریکا گفت که عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است.

بایدن: امکان کاهش خرید نفت از ایران فراهم شده است

در ادامه رویکرد خصمانه مقامات آمریکایی درقبال ایران رئیس جمهور آمریکا گفت که عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است.