رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۵٠٠ درصدی قیمت مسکن در ٢.۵ سال گذشته

افزایش ۵٠٠ درصدی قیمت مسکن در ٢.۵ سال گذشته مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در طول هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد ۹۸۰ درصدی قیمت‌ها مواجه شدیم که حدود ۵۰۰ درصد آن فقط مربوط به ۲.۵ سال گذشته است.

افزایش ۵٠٠ درصدی قیمت مسکن در ٢.۵ سال گذشته

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت:

در طول هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد ۹۸۰ درصدی قیمت‌ها مواجه شدیم که حدود ۵۰۰ درصد آن فقط مربوط به ۲.۵ سال گذشته است.