رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتحانات دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ حضوری

امتحانات دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ حضوری سخنگوی آموزش و پرورش: امتحانات نیمسال اول دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم حضوری برگزار می‌شود. کمره‌ای: امتحانات مقطع ابتدایی به علت توصیفی بودن نمرات، با تشخیص معلم و مدرسه انجام خواهد شد. مدیران مدارس موظف هستند نحوه تشکیل کلاس‌های حضوری و مجازی را به خانواده‌ها اعلام کنند.

امتحانات دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ حضوری

سخنگوی آموزش و پرورش: امتحانات نیمسال اول دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم حضوری برگزار می‌شود.

کمره‌ای: امتحانات مقطع ابتدایی به علت توصیفی بودن نمرات، با تشخیص معلم و مدرسه انجام خواهد شد.

مدیران مدارس موظف هستند نحوه تشکیل کلاس‌های حضوری و مجازی را به خانواده‌ها اعلام کنند.