رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شد

قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شد وزیر صمت: یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه افزایش تیراژ و تولید خودرو است. بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شد

وزیر صمت:

یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه افزایش تیراژ و تولید خودرو است.

بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.