رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه اصفهان در رابطه با کوتاه کردن ریش مردان: جایز نیست

امام جمعه اصفهان در رابطه با کوتاه کردن ریش مردان: جایز نیست آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان: مراجع معظم تقلید کوتاه کردن محاسن را هم جایز نمی دانند و مومن باید این را بداند. ما حدود الهی را بیان می کنیم و از اینکار دست برنمی داریم کسانی هم که سکوت […]

امام جمعه اصفهان در رابطه با کوتاه کردن ریش مردان: جایز نیست

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان: مراجع معظم تقلید کوتاه کردن محاسن را هم جایز نمی دانند و مومن باید این را بداند. ما حدود الهی را بیان می کنیم و از اینکار دست برنمی داریم

کسانی هم که سکوت می‌کنند و حرف نمی‌زنند در هر زمان بهانه می‌آورند، یک روز بهانه انتخابات دارند و امروز نمی‌دانم چه بهانه‌ای دارند