رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصرف گاز در ایران برابر با ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی

مصرف گاز در ایران برابر با ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران : ما سومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف‌کننده آن هستیم و مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند.

مصرف گاز در ایران برابر با ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران :

ما سومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف‌کننده آن هستیم و مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند.