رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش اوراق دولتی از سر گرفته می‎شود

فروش اوراق دولتی از سر گرفته می‎شود بانک مرکزی: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منطور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه روز ۲۵ آبان با عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق اجرا می‌شود.

فروش اوراق دولتی از سر گرفته می‎شود

بانک مرکزی: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منطور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه روز ۲۵ آبان با عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق اجرا می‌شود.