رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت خودرو مجددا اصلاح می‌شود

قیمت خودرو مجددا اصلاح می‌شود روابط عمومی سازمان بورس: موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود. با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت و ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا اعمال شود.

قیمت خودرو مجددا اصلاح می‌شود

روابط عمومی سازمان بورس:

موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود.

با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت و ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا اعمال شود.