رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت فروش کیلویی موبایل، تبلت و لپ تاپ

ممنوعیت فروش کیلویی موبایل، تبلت و لپ تاپ با ورود دستگاه قضایی، فروش کیلویی و غیرحرفه‌ای کالایی مانند تلفن همراه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.

ممنوعیت فروش کیلویی موبایل، تبلت و لپ تاپ

با ورود دستگاه قضایی، فروش کیلویی و غیرحرفه‌ای کالایی مانند تلفن همراه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.