رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت دولت با ترخیص کالا‌های معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی

موافقت دولت با ترخیص کالا‌های معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی هیات وزیران در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی و خرجی) و به منظور پیشگیری از ایجاد اشکال در روند ترخیص کالا‌های وارده مشمول معافیت، مصوب کرد اعتبار پیش […]

موافقت دولت با ترخیص کالا‌های معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی

هیات وزیران در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی و خرجی) و به منظور پیشگیری از ایجاد اشکال در روند ترخیص کالا‌های وارده مشمول معافیت، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از ترخیص کالا‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است کماکان نسبت به ترخیص کالا‌های یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.