رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد: بانک‎ها اسامی ابربدهکاران را اعلام کنند

وزیر اقتصاد: بانک‎ها اسامی ابربدهکاران را اعلام کنند در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‎ها هر ۳ ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‎تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

وزیر اقتصاد: بانک‎ها اسامی ابربدهکاران را اعلام کنند

در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‎ها هر ۳ ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‎تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.