رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آقای نماینده! شوخی اش هم زشت است

آقای نماینده! شوخی اش هم زشت است روزنامه جمهوری اسلامی گفته های نوروزی نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان ٩٨ را مورد نقد قرار داد و نوشت: یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. نوروزی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید که «شوخی کردم». اما آنچه باید گفت این است که […]

آقای نماینده! شوخی اش هم زشت است

روزنامه جمهوری اسلامی گفته های نوروزی نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان ٩٨ را مورد نقد قرار داد و نوشت: یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. نوروزی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید که «شوخی کردم».

اما آنچه باید گفت این است که شیخنا! شوخی آن هم قشنگ نیست بماند که قبیح هم هست به ویژه از جنابتان که سابقه‌ای روشن در دفاع از وطن دارید و تلخی‌های اسارت را با صبر به حلاوتِ آزادی رسانده اید

اگر گفتنِ این شوخی از دیگران زشت باشد قطعا از جنابِتان زشت‌تر خواهد بود که به لباسِ پیامبرِ رحمت، ملبس هستید