رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت مقایسه مرگ و میر کرونایی‌ها بر حسب دریافت واکسن

آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت مقایسه مرگ و میر کرونایی‌ها بر حسب دریافت واکسن نشان می‌دهد که واکسیناسیون تاثیر بسیار چشمگیری در کاهش نرخ فوت ناشی از کرونا در تمامی گروههای سنی داشته است.

آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت مقایسه مرگ و میر کرونایی‌ها بر حسب دریافت واکسن نشان می‌دهد که واکسیناسیون تاثیر بسیار چشمگیری در کاهش نرخ فوت ناشی از کرونا در تمامی گروههای سنی داشته است.