رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه ترکیه: همواره با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران مخالفت کرده‌ایم

وزیر خارجه ترکیه: همواره با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران مخالفت کرده‌ایم وزیر خارجه ترکیه در دیدار با امیر عبداللهیان: ترکیه همواره با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران مخالفت نموده و ما سرمایه گذاران و شرکت‌های ترکیه‌ای را برای همکاری با ایران ترغیب می‌کنیم و تسهیل زمینه‌های همکاری در این عرصه را خواستاریم.

وزیر خارجه ترکیه: همواره با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران مخالفت کرده‌ایم

وزیر خارجه ترکیه در دیدار با امیر عبداللهیان:
ترکیه همواره با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران مخالفت نموده و ما سرمایه گذاران و شرکت‌های ترکیه‌ای را برای همکاری با ایران ترغیب می‌کنیم و تسهیل زمینه‌های همکاری در این عرصه را خواستاریم.