رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی؛ اوایل آذرماه

تشکیل کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی؛ اوایل آذرماه کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، روزهای سوم و چهارم آذر در کشور عراق برگزار می‌شود.

تشکیل کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی؛ اوایل آذرماه

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، روزهای سوم و چهارم آذر در کشور عراق برگزار می‌شود.