رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران با حکم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مهندس «نعمت اله ترکی» به‌ عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران

با حکم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مهندس «نعمت اله ترکی» به‌ عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد.