رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد استاندار تهران از مسافرگیری ۱۰۰ درصدی پروازهای هوایی

انتقاد استاندار تهران از مسافرگیری ۱۰۰ درصدی پروازهای هوایی استاندار تهران ضمن انتقاد از شیوه مسافرگیری ۱۰۰ درصدی در پروازهای هوایی گفت: در پروازهای هوایی بلیت‌ها سه برابر شد، فضای پذیرایی حذف شد ولی باز هم به صورت ۱۰۰ درصدی مسافرگیری انجام می‌شود.

انتقاد استاندار تهران از مسافرگیری ۱۰۰ درصدی پروازهای هوایی

استاندار تهران ضمن انتقاد از شیوه مسافرگیری ۱۰۰ درصدی در پروازهای هوایی گفت: در پروازهای هوایی بلیت‌ها سه برابر شد، فضای پذیرایی حذف شد ولی باز هم به صورت ۱۰۰ درصدی مسافرگیری انجام می‌شود.