رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیسیون آموزش مجلس، صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را تایید نکرد

کمیسیون آموزش مجلس، صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را تایید نکرد کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس با صلاحیت «مسعود فیاضی» وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش با اکثریت آرا مخالفت کرد.

کمیسیون آموزش مجلس، صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را تایید نکرد

کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس با صلاحیت «مسعود فیاضی» وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش با اکثریت آرا مخالفت کرد.