رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستفروشی قهرمان جودو ناشنوایان جهان

دستفروشی قهرمان جودو ناشنوایان جهان «مسعود رستگار» قهرمان کم‌شنوای تیم ملی جودو ناشنوایان ایران توانسته است دو بار مدال قهرمانی المپیک را در این‌ رقابت‌ها به دست آورد. این قهرمان اکنون برای تامین مخارج زندگی و ورزش حرفه‌ای، دستفروشی می‌کند

دستفروشی قهرمان جودو ناشنوایان جهان

«مسعود رستگار» قهرمان کم‌شنوای تیم ملی جودو ناشنوایان ایران توانسته است دو بار مدال قهرمانی المپیک را در این‌ رقابت‌ها به دست آورد.

این قهرمان اکنون برای تامین مخارج زندگی و ورزش حرفه‌ای، دستفروشی می‌کند