رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمادگی ایران برای مشارکت در فرایند اصلاح شورای امنیت

آمادگی ایران برای مشارکت در فرایند اصلاح شورای امنیت مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل: ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد، دچار بحران اعتبار و مشروعیت شده و ناکارآمدی فزاینده آن اصلاحش را اجتناب ناپذیر کرده است. روش‌های کار شورا باید اصلاح شود تا ناعدالتی فعلی عمیق‌تر نشود. جمهوری […]

آمادگی ایران برای مشارکت در فرایند اصلاح شورای امنیت

مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل:

ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد، دچار بحران اعتبار و مشروعیت شده و ناکارآمدی فزاینده آن اصلاحش را اجتناب ناپذیر کرده است.

روش‌های کار شورا باید اصلاح شود تا ناعدالتی فعلی عمیق‌تر نشود.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در فرایند اصلاحات شورای امنیت اعلام می‌کند.