رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن های تزریق شده در کشور از مرز ۱۰۰ میلیون دوز گذشت

واکسن های تزریق شده در کشور از مرز ۱۰۰ میلیون دوز گذشت بر اساس آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در استان‌های کشورمان، تا آخرین ساعات ۲۵ آبان ماه، بالغ بر ۱۰۰ میلیون دوز انواع واکسن به گروه‌های مختلف واجد شرایط تزریق شده است که از این میزان، بالغ بر ۵۶ میلیون دوز اول بوده […]

واکسن های تزریق شده در کشور از مرز ۱۰۰ میلیون دوز گذشت

بر اساس آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در استان‌های کشورمان، تا آخرین ساعات ۲۵ آبان ماه، بالغ بر ۱۰۰ میلیون دوز انواع واکسن به گروه‌های مختلف واجد شرایط تزریق شده است که از این میزان، بالغ بر ۵۶ میلیون دوز اول بوده و قریب به ۴۳/۵ میلیون دوز دوم.

اعدادی که نشان از تزریق دوز اول واکسن به حدود ۸۳ درصد جامعه هدف واکسیناسیون در کشورمان و همچنین تکمیل واکسیناسیون ۶۴ درصد ایشان دارد.

بزرگی این اعداد زمانی بهتر خودنمایی می‌کند که بدانیم بالغ بر ۹۲ درصد این اتفاق در چهار ماه اخیر رقم خورده است؛ تزریق بیش از ۹۲ میلیون دوز از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن تزریق شده تا به امروز که در سایه شتاب گرفتن واردات واکسن به کشورمان و در نتیجه فعالیت‌های وسیع و شبانه روزی در پایگاه‌های واکسیناسیون در سراسر کشورمان رقم خورده است.

در تصویر، تفکیک آمار واکسن تزریق شده و درصد پوشش واکسن در استانهای کشور آمده است.