رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایمانی‌پور به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد

ایمانی‌پور به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام مهدی ایمانی‌پور را به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب کرد

ایمانی‌پور به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام مهدی ایمانی‌پور را به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب کرد