رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«نوری» گزینه جدید پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس

«نوری» گزینه جدید پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس یوسف نوری طی روزهای آینده از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد شد. او در گذشته به عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه فعالیت داشته.

«نوری» گزینه جدید پیشنهادی آموزش‌وپرورش به مجلس

یوسف نوری طی روزهای آینده از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد شد. او در گذشته به عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه فعالیت داشته.