رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قبض مالیات پشت در خانه‌های لوکس

قبض مالیات پشت در خانه‌های لوکس طبق قانون از آذرماه به‌مدت ۲ماه، قبض‌های مالیاتی خانه‌های لوکس و گران‌قیمت به‌دست مالکان می‌رسد و آنها تا پایان بهمن‌ماه باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند براساس آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره‌ ۶ قانون بودجه‌ ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها تا ارزش روز ۱۰ میلیارد تومان از پرداخت […]

قبض مالیات پشت در خانه‌های لوکس

طبق قانون از آذرماه به‌مدت ۲ماه، قبض‌های مالیاتی خانه‌های لوکس و گران‌قیمت به‌دست مالکان می‌رسد و آنها تا پایان بهمن‌ماه باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند

براساس آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره‌ ۶ قانون بودجه‌ ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها تا ارزش روز ۱۰ میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف هستند و خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گران‌تر باید ‌به نسبت مازاد بر ۱۰ میلیارد تومان به‌صورت پلکانی، مبالغی را سالانه به‌عنوان حقوق دولت به سازمان امور مالیاتی بپردازند. /همشهری