رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تذکر ۳۵ نماینده به وزیر دادگستری درمورد رسیدگی به «تخلفات روحانی»

تذکر ۳۵ نماینده به وزیر دادگستری درمورد رسیدگی به «تخلفات روحانی» ۳۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر دادگستری بر ضرورت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور سابق تاکید کردند.

تذکر ۳۵ نماینده به وزیر دادگستری درمورد رسیدگی به «تخلفات روحانی»

۳۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر دادگستری بر ضرورت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور سابق تاکید کردند.