رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفارت روسیه در تهران، خبر دسترسی به میدان گازی دریای خزر را تکذیب کرد

سفارت روسیه در تهران، خبر دسترسی به میدان گازی دریای خزر را تکذیب کرد سفارت روسیه در تهران: اخبار غیرمنطبق با واقعیت برای چندمین بار در برخی از رسانه‌های غربی در این باره انتشار یافت که روسیه گویا به طراحی میدان گازی در دریای خزر دسترسی یافت و این اخبار غیرواقعی توجه را جلب کرده […]

سفارت روسیه در تهران، خبر دسترسی به میدان گازی دریای خزر را تکذیب کرد

سفارت روسیه در تهران:

اخبار غیرمنطبق با واقعیت برای چندمین بار در برخی از رسانه‌های غربی در این باره انتشار یافت که روسیه گویا به طراحی میدان گازی در دریای خزر دسترسی یافت و این اخبار غیرواقعی توجه را جلب کرده است.

از نظر جناب آقای لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران چنین انتشارات توسط نمایندگان سازمان ویژه آمریکا جهت وارد کردن ضربه به روابط دوستانه روسیه و ایران شکل می‌گیرد. همانطور که جناب سفیر خاطرنشان کرد این گونه تلاش‌ها به ثمر نخواهد رسید.