رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سینوفارمی‌ها هم می‌توانند آسترازنکا دریافت کنند؟

سینوفارمی‌ها هم می‌توانند آسترازنکا دریافت کنند؟ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز : عموما هر واکسنی در نوبت اول تزریق شده باشد باید در نوبت دوم یا سوم نیز حتما از همان نوع دریافت شود. به طور مثال کسانی که واکسن سینوفارم دریافت کرده‌اند باید مرحله دوم و سوم را نیز سینوفارم دریافت کنند. کسانی […]

سینوفارمی‌ها هم می‌توانند آسترازنکا دریافت کنند؟

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز :

عموما هر واکسنی در نوبت اول تزریق شده باشد باید در نوبت دوم یا سوم نیز حتما از همان نوع دریافت شود.
به طور مثال کسانی که واکسن سینوفارم دریافت کرده‌اند باید مرحله دوم و سوم را نیز سینوفارم دریافت کنند.
کسانی که واکسن اسپوتنیک تزریق کرده‌اند نیز باید نوبت سوم را از نوع آسترازنکا تزریق کنند.
برخی کشورها برای پذیرش مسافر، کسانی که واکسن آسترازنکا دریافت کرده‌اند را می‌پذیرند بنابراین با اخذ رضایت‌نامه، برای افرادی که واکسن سینوفارم دریافت کرده‌اند و می‌خواهند به سفر خارج از کشور بروند، واکسن آسترازنکا تزریق می‌شود.