رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش همتی به مصوبه خودرویی مجلس

واکنش همتی به مصوبه خودرویی مجلس: منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می شود

واکنش همتی به مصوبه خودرویی مجلس: منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می شود