رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چه کسانی برای تزریق دز “بوستر” مراجعه کنند؟

چه کسانی برای تزریق دز “بوستر” مراجعه کنند؟ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان: از افراد بالای ۶۰سال که هر دو دز خود را واکسن سینوفارم و یا برکت تزریق کرده و ۴ ماه از تزریق دومین دز آن گذشته، می‌خواهم برای تزریق دز سوم یا “بوستر “به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

چه کسانی برای تزریق دز “بوستر” مراجعه کنند؟

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان:
از افراد بالای ۶۰سال که هر دو دز خود را واکسن سینوفارم و یا برکت تزریق کرده و ۴ ماه از تزریق دومین دز آن گذشته، می‌خواهم برای تزریق دز سوم یا “بوستر “به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.