رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و سوریه

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و سوریه وزرای خارجه ایران و سوریه در این گفتگوی تلفنی آخرین مناسبات دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی، اعزام توریسم گردشگری و زیارتی میان دو کشور را بررسی و برخی موضوعات منطقه‌ای را مورد توجه قرار دادند.

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و سوریه

وزرای خارجه ایران و سوریه در این گفتگوی تلفنی آخرین مناسبات دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی، اعزام توریسم گردشگری و زیارتی میان دو کشور را بررسی و برخی موضوعات منطقه‌ای را مورد توجه قرار دادند.