رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات استخدام چوپانان ایرانی توسط ارمنستان

جزییات استخدام چوپانان ایرانی توسط ارمنستان منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور در پاسخ به این پرسش که مدتی است در فضای مجازی آگهی استخدامی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه تولیدکنندگان دام ارمنستانی خواهان استخدام چوپانان ایرانی مسلط به زبان عربی هستند. آیا این خبری را تایید می‌کنید؟ گفت: ارمنستان برای تصاحب […]

جزییات استخدام چوپانان ایرانی توسط ارمنستان

منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور در پاسخ به این پرسش که مدتی است در فضای مجازی آگهی استخدامی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه تولیدکنندگان دام ارمنستانی خواهان استخدام چوپانان ایرانی مسلط به زبان عربی هستند. آیا این خبری را تایید می‌کنید؟ گفت:

ارمنستان برای تصاحب بازار عراق و حوزه خلیج فارس تولید یک میلیون راس دام را در دستور کار خود قرار داده است.

کشورهای عربی برای خرید دام به ارمنستان زیاد سفر می‌کنند و از آنجایی که مشکل زبانی دارند تمایل دارند با کسانی وارد معامله بشوند که به زبان آنها تسلط دارد.

میزان تولید دام سبک در ارمنستان زیاد و قابل توجه است. بنابراین آنها از ظرفیت تولید خود برای تصاحب بازارهای بزرگی چون تلاش دارند که بازارهای بزرگ عراق، کویت، قطر، امارات، عمان و عربستان استفاده می‌کنند.

ترانزیت دام از ارمنستان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس از ایران صورت می‌گیرد. زمانی این بازارهای ما بود که متاسفانه با سیاست‌های غلط صادراتی آنها را از دست دادیم.