رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اردشیر زاهدی درگذشت

اردشیر زاهدی درگذشت اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی و آخرین سفیر رژیم شاهنشاهی در آمریکا، در سن۹۳ سالگی پس از یک دوره بیماری در سوئیس درگذشت. زاهدی از افراد بسیار نزدیک به محمدرضا شاه پهلوی و داماد سابق او بود.

اردشیر زاهدی درگذشت

اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی و آخرین سفیر رژیم شاهنشاهی در آمریکا، در سن۹۳ سالگی پس از یک دوره بیماری در سوئیس درگذشت.

زاهدی از افراد بسیار نزدیک به محمدرضا شاه پهلوی و داماد سابق او بود.