رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روند کلی بستری کرونا در کشور نزولی است

روند کلی بستری کرونا در کشور نزولی است / مختصری افزایش بستری در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به جز خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که افزایش مختصری در میزان بستری نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهند، روند بستری در سایر استان‌ها کاهشی یا پایدار است. کماکان، نشانه‌ای از ورود به خیز ششم […]

روند کلی بستری کرونا در کشور نزولی است / مختصری افزایش بستری در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

به جز خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که افزایش مختصری در میزان بستری نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهند، روند بستری در سایر استان‌ها کاهشی یا پایدار است.

کماکان، نشانه‌ای از ورود به خیز ششم سراسری وجود ندارد، ولی باید بسیار محتاط بود.

تداوم حفظ مراقبت‌های بهداشتی حتی برای افرادی که دو نوبت واکسن دریافت کرده‌اند لازم است.