رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع مردم معترض به خشکی زاینده رود

تجمع مردم معترض به خشکی زاینده رود کشاورزان و گروههایی از مردم اصفهان در بستر خشک زاینده رود حاضر شدند تا از مسوولان بخواهند برای جاری شدنِ دوباره زاینده رود و برقراری حقابه ها چاره اندیشی کنند./صداوسیما  

تجمع مردم معترض به خشکی زاینده رود

کشاورزان و گروههایی از مردم اصفهان در بستر خشک زاینده رود حاضر شدند تا از مسوولان بخواهند برای جاری شدنِ دوباره زاینده رود و برقراری حقابه ها چاره اندیشی کنند./صداوسیما