رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از سرگیری سفرهای زمینی خارجی به شرط تفاهم با همسایگان

از سرگیری سفرهای زمینی خارجی به شرط تفاهم با همسایگان مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای: راه‌اندازی مجدد و از سرگیری سفرهای زمینی خارجی بسته به تفاهم‌های دوجانبه و چندجانبه است که با کشورهای همسایه منعقد خواهد شد. پروتکل‌های بهداشتی مشترکی باید در این زمینه نوشته شود که البته این کار وظیفه وزارت […]

از سرگیری سفرهای زمینی خارجی به شرط تفاهم با همسایگان

مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای:

راه‌اندازی مجدد و از سرگیری سفرهای زمینی خارجی بسته به تفاهم‌های دوجانبه و چندجانبه است که با کشورهای همسایه منعقد خواهد شد.

پروتکل‌های بهداشتی مشترکی باید در این زمینه نوشته شود که البته این کار وظیفه وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه است.